Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
May 28, 2012
Visits : 19146

आज म्हटलं आयुष्य विणायला घेऊयाजमतंय का ते बघुयावाटलं अगदी सोपं असेलरंगसंगती जमून आली की आयुष्यही सुंदर दिसेल... प्रश्न पडला धागे कोणकोणते घ्यायचेएक दोनच की सगळेच वापरायचे मग ठरवलं फक्त छान छानच धागे घेऊएक काय दोन काय सगळेच एकमेकांत विणु ..सुरुवात केली वात्स्ल्याच्या धाग्यानेधागा होता फार उबदार आणि मुलायमम्हटलं छान आहे हा धागाधाग्याने ह्या विण राहील कायम...मग घेतला मैत्रीचा धागाम्हणता म्हणRead More

May 22, 2012
Visits : 8183

आयुष्यआयुष्य असे हा ऊनपावसाचा खेळ,जुळत नाही ह्यात जमाखर्चाचा मेळ.Read More

May 18, 2012
Visits : 4389

God: Bete, mannat maang. Man: Please mujhe phir se unmarried kar do. God: Beta 'mannat' maangne ko kaha hai, "Jannat" nahi !Read More

May 18, 2012
Visits : 6599

"virus" out dated झालंय आयुष्य स्वप्नही download होत नाहीRead More

Global Marathi's Blog

Blog Stats
  • 38317 hits