Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
May 30, 2011
Visits : 429

राष्ट्रकुलच्या स्पर्धा पुण्यात व्हायच्या होत्या. त्या निमित्ताने बालेवाडीला स्वतंत्र स्टेडियम उभारले गेले. परदेशी खेळाडूंच्या निवासासाठी प्रशस्त पंचतारांकित हॉटेल उभारले गेले. पण या उत्साहाला गालबोट लावणारी घटना घडली. हॉटेलमधील खेळाडू आपापसात कुजबूजू लागले आणि या कुजबुजीचे रुपांतर हॉटेल सोडण्याच्या निर्णयात झाले. हे परदेशी खेळाडू हॉटेल सोडून आपापल्या देशाकडे निघाले. असे झाले तर स्पर्धेचा बोजवारा वाजणार होता, शोध घेतल्यावर कळले की खेळाडूंना उंदीर दृष्टीस पडले आहेत. या वेळी पवन साळवी हे आरोग्य अधिकारी म्हणूनRead More

May 26, 2011
Visits : 1027

राजेंद्र गायकवाड राष्ट्रकुलच्या स्पर्धा पुण्यात व्हायच्या होत्या. त्या निमित्ताने बालेवाडीला स्वतंत्र स्टेडियम उभारले गेले. परदेशी खेळाडूंच्या निवासासाठी प्रशस्त पंचतारांकित हॉटेल उभारले गेले. पण या उत्साहाला गालबोट लावणारी घटना घडली. हॉटेलमधील खेळाडू आपापसात कुजबूजू लागले आणि या कुजबुजीचे रुपांतर हॉटेल सोडण्याच्या निर्णयात झाले. हे परदेशी खेळाडू हॉटेल सोडून आपापल्या देशाकडे निघाले. असे झाले तर स्पर्धेचा बोजवारा वाजणार होता, शोध घेतल्यावर कळले की खेळाडूंना उंदीर दृष्टीस पडले आहेत. या वेळी पवन साळवी हे आरRead More

Global Marathi's Blog

Blog Stats
  • 1456 hits