Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
October 04, 2011
Visits : 5112

Right to Steal .Yesterday, I saw a sightRead More

October 04, 2011
Visits : 17175

पी.एम. शहा फौंडेशन ही एक पुण्यातील सामाजिक संस्था असून 'आरोग्य व मानवी विकास' याकरिता २००६ पासून कार्यरत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडीत असणार्यास विविध समस्यांवर, तसेच मूलभूत प्रश्नांवर संस्था सातत्याने काम करत आहे. स्थापनेपासूनच संस्थेतर्फे महिला, किशोरवयीन मुले यांच्यासाठी जागृती कार्यक्रम, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आरोग्य समस्यांवर मार्गदर्शन असे प्रबोधनपर कार्यक्रम सतत आयोजित कRead More

Global Marathi's Blog

Blog Stats
  • 22287 hits