Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
September 17, 2012
Visits : 34193

भूमिका : एकविसाव्या शतकाची वैज्ञानिक आव्हाने समर्थपणे झेलणार्‍या भारताच्या असंख्य खेड्यातील शालेय शिक्षण मात्र एकोणिसाव्या शतकातच अडखळलेले आहे. नागरी भारतात सेल्युलर फोन, संगणक, उपग्रह अशा स्वरूपात विज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान खूप विकसित झालेले दिसते. पण खेड्यात अज्ञान, दारिद्रय, अंधश्रद्धा यांचा पगडा आणि पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते अशा पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे.ही शिखर-दरी स्वरूपातली विषमता ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या विज्ञान शिक्षणाद्वारे कमी करणे हे विज्ञानवाहिनीचे प्रमुख ध्येय आहे. प्रयोगाच्याRead More

September 06, 2012
Visits : 17000

Visit To : http://www.vishwasahityasammelan.orgRead More

Global Marathi's Blog

Blog Stats
  • 51193 hits